Jesu Kristo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
StJohnsAshfield StainedGlass GoodShepherd-frame crop.jpg
Jesu Kristo

Jesu Kristo wono Gott.

Bibel text[Kiwiwid | edit source]

1. Jesu mek ianweron tekeiy engame ngea anin ian obwen an orre eat eb. Eiy bowabit imin memak ngana Gott orig, me epan bweiy adamonin ngain Gott. (Kolosse 1:15; Ekameata 3:14) Jesu eiy aiquet erak ngain Gott ngea eorig eow iturin. Jehova ouwenon Jesu ngag etsiok ekeiy engame bwe enim eiy ngaben won “amen makur” in orig imin ianweron me eat eb. (Enogen Man 8:22-31; Kolosse 1:16, 17) Gott ouwenon bet ngeiy bwe enim ekeiy ngaben won amet dorer. Ngune dogin epan Jesu bweiy "engok." (Johannes 1:1-3; Ekameata 19:13).

2. Gott oreatow eat eb ngain, me ekeiy tsimorut engame eow ian yen Maria. Me Jesu eko bet etongin ngea engame. Ngune kor dogin ngag eo gona ia enim idura me ia enim eo mo. Gott orean Jesu eat eb dogit imin ngana aiju. (1) Enim owereria mo opana gata deidein Gott iduwen. (Johannes 18:37) (2) Nim gonan ogok emo me omeata kewewin bwam edegeri (Adamonin Petrus 2:21) me (3) Enim totow tsimorun bwe am eadoda atsin eat idura me ima. Adaga ngune ngea itengeiy? (Matthaus 20:28).

3. Eow ean eo erabanen an dogor Gott, amea adamonit engame Adam riringit imiton ngea Bibel opan bwe "idura." Me Gott opaten bwe inan ima kor. (Oawit Imin 3:17-19) Eo gauweiyiet etsietaboa deidein Gott, me ekeowen bet an mo eodogi. Eken o ken ma anung engab me iman. Adam oreaten idura ea an karig ngain memak. Ngune kor ngag ang ngabeda mang ngabarara, mang arak, mang iman. Oten deidein otsimoret engame? (Rom 3:23; 5:12).

4. Jesu eiy engame ion omo kor tekeiy Adam. Ngaga bet eo tsitaboa Adam, Jesu magit omo me dobduwen me eraban Gott eow ean oijien ngan ouwak. Ogona bet ia totow tsimorun ngea edereder ngag eiy engame bwe enim pumwe an dura Adam. Ngune ngea Bibel opan tekeiy ia ea "pumwen." Ngagain Adam eadidaten bet ura atsin ean obabakaen bwe dogit ima. Memak ngabuna re totu aura tueb ian Jesu gonan bet ead aura dura me ogok itsimor ngea eko tokin. (Adamonin Timotheus 2:5, 6; Johannes 3:16; Rom 5:18, 19).

An popan Jesu epoda ekereri, riringet emakurin kamadauning, epoa bet totowen tsimorin bwe dogita.

5. Ngago eat eb Jesu otsimor ngabun arak, oiyoiyi ngabun metur, me oeaow engin. Eiy bet orida ngabuna re ma. Adaga eriring imin kamadauning? (1) Auwetegora engame ngabuna re magada, me eteng buok ura. (2) An makurin kamadauning oduwen ngana eiy ngain Gott. (3) Ro omeata eken inan riring bwe dogit engame ngabuna edobweduwora tsinia omoniba me ekeiy Uea eat eb memak. (Matthaus 14:14; Markus 2:10-12; Johannes 5:28, 29).

6. Jesu eman me earida iowen iturin Gott tekeiy eiy anin ion, me redodawen eada ianweron (Adamonin Petrus 3:18). Atsin ean ngaga, Gott eriringin bwe enim ekeiy Uea. Iat epar Jesu nan oewekeow ibaka me ekeiyeiya atsin eat eb ngune. (Psalm 37:9-11; Enogen Man 2:21, 22).