Jesu Kristo

From Wikipedia
StJohnsAshfield StainedGlass GoodShepherd-frame crop.jpg
Jesu Kristo

Jesu Kristo oa Yesusi[1] wono Gott me eman. Tsimor ian iterear. Tsimor ean 1 eobwani ian obwen Era me ian obwen 33 eobwani âita Era. jesu wõnõ ngain Gott ei ngea eg Joseph the Betrothed. Jesu wõnõ ima ian 33 eobwani.

Bibel text[Kiwiwid | edit source]

1. Jesu mek ianweron tekeiy eñame ñea anin ian obwen an orre eat eb. Eij bowabit imin memak ngana Gott õrig, me epan bweij adamonin ñain Gott. (Kolosse 1:15; Ekameata 3:14) Jesu eij aikwet erak ñain Gott ñea eõrig eow iturin. Jehova ouwenon Jesu ñag eitsiõk ekeij eñame bwe enim eij ñaben won “amen makur” in õrig imin ianweron me eat eb. (Enogen Man 8:22-31; Kolosse 1:16, 17) Gott ouwenon bet ñeij bwe enim ekeij ñaben wõn amet dorer. Ñune dogin epan Jesu bweij "engok." (Johannes 1:1-3; Ekameata 19:13).

2. Gott oreatow eat eb ñain, me ekeij tsimorut eñame eow ian jen Maria. Me Jesu eko bet etoñin ñea eñame. Ñune kor dogin ñag eõ gona ia enim idura me ia enim eo mo. Gott orean Jesu eat eb dogit imin ñana aiju. (1) Enim owereria mo opana gata deidein Gott iduwen. (Johannes 18:37) (2) Nim gonan ogok emo me omeata kewewin bwam edegeri (Adamonin Petrus 2:21) me (3) Enim totow tsimorun bwe am eadoda atsin eat idura me ima. Adaga ñune ñea itengeij? (Matthaus 20:28).

3. Eow ean eo erabanen an dogor Gott, amea adamonit eñame Adam ririñit imiton ñea Bibel opan bwe "idura." Me Gott opaten bwe inan ima kor. (Oawit Imin 3:17-19) Eo gauweiyiet etsietaboa deidein Gott, me ekeowen bet an mo eodogi. Eken o ken ma anung engab me iman. Adam oreaten idura ea an karig ngain memak. Ngune kor ngag ang ngabeda mang ngabarara, mang arak, mang iman. Oten deidein otsimoret engame? (Rom 3:23; 5:12).

4. Jesu eiy engame ion omo kor tekeiy Adam. Ngaga bet eo tsitaboa Adam, Jesu magit omo me dobduwen me eraban Gott eow ean oijien ngan ouwak. Ogona bet ia totow tsimorun ngea edereder ngag eiy engame bwe enim pumwe an dura Adam. Ngune ngea Bibel opan tekeiy ia ea "pumwen." Ngagain Adam eadidaten bet ura atsin ean obabakaen bwe dogit ima. Memak ngabuna re totu aura tueb ian Jesu gonan bet ead aura dura me ogok itsimor ngea eko tokin. (Adamonin Timotheus 2:5, 6; Johannes 3:16; Rom 5:18-19).

An popan Jesu epoda ekereri, riringet emakurin kamadauning, epoa bet totowen tsimorin bwe dogita.

5. Ngago eat eb Jesu otsimor ngabun arak, oiyoiyi ngabun metur, me oeaow engin. Eiy bet orida ngabuna re ma. Adaga eriring imin kamadauning? (1) Auwetegora engame ngabuna re magada, me eteng buok ura. (2) An makurin kamadauning oduwen ngana eiy ngain Gott. (3) Ro omeata eken inan riring bwe dogit engame ngabuna edobweduwora tsinia omoniba me ekeiy Uea eat eb memak. (Matthaus 14:14; Markus 2:10-12; Johannes 5:28-29).

6. Jesu eman me earida iowen iturin Gott tekeiy eiy anin ion, me redodawen eada ianweron (Adamonin Petrus 3:18). Atsin ean ngaga, Gott eriringin bwe enim ekeiy Uea. Iat epar Jesu nan oewekeow ibaka me ekeiyeiya atsin eat eb ngune. (Psalm 37:9-11; Enogen Man 2:21-22).

References[Kiwiwid | edit source]

  1. Yohanesi 19:2 Afai mamuna fosa etanung sapewi weababo bei na ai arirawang weababo foi, tuti etatari na Yesusi nunggamieifoi. Esansuni na ansung borieio kehe rawanderi tuti ne harga dedai fo | Sempaisi Ne Kaiwo Mirarebanai (AMK) | Download The Bible App Now