Dmitry Medvedev

From Wikipedia
Dmitry Medvedev

Dmitry Medvedev wono premier Ratsiya.